Części zamienne – oryginalne czy zamienniki? Dlaczego stosuje się amortyzację na części oryginalne?

Części zamienne zakwalifikowane do wymiany w związku ze szkodą są najczęściej najbardziej ważącym pod względem wartości elementem kosztorysu naprawy. Tym samym Ubezpieczyciele bardzo chętnie w tym miejscu dążą do obniżenia ich wartości poprzez stosowanie potrąceń amortyzacyjnych. Tym sposobem już w przypadku kilkuletniego pojazdu może okazać się, że w sytuacji rozliczenia szkody na podstawie kosztorysu wykonanego przez Ubezpieczyciela wartość zakwalifikowanych do wymiany części może zostać pomniejszona nawet o 60%. Dodatkowo należy zauważyć, że o ile dla danej części pojazdu zakwalifikowanej do wymiany istnieje tzw. zamiennik, część nieoryginalna wyprodukowana przez innego producenta, niż część oryginalna, zazwyczaj dużo tańsza, co ma najczęściej swoje odzwierciedlenie w jej jakości lub trwałości, to z pewnością zostanie ona ujęta w kosztorysie wykonanym przez Ubezpieczyciela w miejscu części oryginalnej.

O zgrozo – zdarza się, że czytając  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto-Casco niektórych Towarzystw Ubezpieczeń widzę, jak Towarzystwa traktują swoich Klientów zastrzegając uwzględnienie w  kosztorysie najtańszych dostępnych na rynku zamienników:-(

Cel jest jeden – wypłacić możliwie najniższe odszkodowanie.

A jak to wygląda z punktu prawnego?

Zgodnie z zasadą pełnej kompensaty poniesionej szkody, na podstawie art. 361 § 2 k.c., poszkodowany, może domagać się od Ubezpieczyciela jako podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody, odszkodowania obejmującego wszelkie koszty poniesione w związku z zaistniałą szkodą, które poszkodowany był zmuszony ponieść na skutek wystąpienia zdarzenia i których poszkodowany nie musiałby ponosić, gdyby szkoda nie zaistniała.

Niestety mimo powyżej opisanej zasady praktyka stosowana przez Ubezpieczycieli była zgoła odmienna.

Wszelki wątpliwości w tej materii rozwiewa Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. (w sprawie sygn. akt III CZP 80/11) o następującej treści:

„Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.”

Czy mimo podjętej Uchwały przez Sąd Najwyższy ponad rok temu praktyka stosowana przez Ubezpieczycieli uległa zmianie?

Najlepiej wie o tym ten, kto w ostatnim czasie był poszkodowanym i złożył roszczenie w związku ze szkodą w swoim pojeździe z umowy ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

Bez wątpienia musimy pamiętać, że o każdym zastosowanym potrąceniu amortyzacyjnym (pamiętajmy, że niektóre mogą być zasadne z uwagi na wcześniejsze uszkodzenia lub stan części), jak i rodzaju uwzględnionych w kosztorysie części powinniśmy zostać przez Ubezpieczyciela poinformowani. Ponadto wskazane w kosztorysie wykonanym przez Ubezpieczyciela wartości części zamiennych z uwzględnieniem potrącenia amortyzacyjnego należy zweryfikować przeliczając z zastosowaniem odpowiedniego współczynnika w zależności od wysokości ujętego przez Towarzystwo potrącenia (n p. jeżeli Ubezpieczyciel zastosował amortyzację części w wysokości -60% przeliczamy wartość części mnożąc ją przez współczynik 2,5). W przypadku zastosowania przez Ubezpieczyciela zamienników należy ustalić wartość części zamiennych oryginalnych bezpośrednio w Autoryzowanym Serwisie, sklepie z częściami, czy Internecie, abyśmy byli świadomi różnicy, a co ważniejsze czy się na to godzimy!

Jak już sobie wyliczymy, jakiej wysokości odszkodowanie mniej więcej nam przysługuje, a jakie zaproponował nam Ubezpieczyciel, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy warto jest walczyć o swoje prawa!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Likwidacja szkody w pojeździe, Wysokość odszkodowania i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>